Imelda Dolino

Imelda Guillem Dolino

1935 - 2021

Share Your Memory of
Imelda